Schema för bokningsbara salar

Linjen till vänster om klockslaget tillhör klockslaget. Fredagen klockan 13:00 är första tiden man kan boka från. Konventet öppnar dock 10:00 på fredagen. Klockslag då mat serveras är märkta med…