Jag samtycker till att CalCon sparar och lagrar mina uppgifter.
CalCon använder dessa uppgifter för att kunna uppfylla räddningstjänstens krav, administrera medlemskap och arrangemang, samt kunna kontakta besökare, arrangörer och arbetare. De som valt att bli medlemmar i CalCon kommer att få sina uppgifter skickade till förbundet SVEROK. Uppgifterna inte ut till tredje part, förutom till SVEROK. Uppgifterna sparas upp till två år hos CalCon, för att kunna kontakta besökare, arrangörer och arbetare inför framtida konvent. Du kan efter det aktuella konventet begära att uppgifterna raderas innan denna period genom att maila din begäran till info@calcon.se