Digitala Rummet

RITA KODA SPELA
Det här rummet kan man testa på att rita med ritplatta, koda lite egna roliga grejer och spela Minecraft bland annat.

Arrangör: Henrik och Tony

I Samarbete med