The Liching Hour D&D One-shot

Fizzbang Frazzlepop har alltid varit lite ohämmad. Han har ägnade sitt liv åt att bli en av de vidrigaste varelserna i multiversum: en lich.

Tyvärr, trots att det är en mycket intelligent trollkarl som studerade under toppfakulteten vid Strixhavens Witherbloom College, Fizzbang har fallit flera gånger in i vad som kanske är bäst kallas “Get Lich Quick Scheme.” Han är långt ifrån en insiktsfull goblin, och det är att uttrycka det snällt.

Den här gången kan dock Fizzbang har faktiskt hittat det han är tillbringade årtionden på att leta efter. Denna särskilda “Get Lich Quick Schemem” innebär att man kontaktar ärkelichen Vecna på Första lövens natt.

Är du modig nog att stoppa honom? Kom och se mellan 15-19 i sal P3 på lördag eftermiddag på Calcon! (anmälan över sms/mail eller på papper i Calcons Entré!)

Arrangör: Alexander
Plats: P3
Tid: Lördag 15:00-19:00