Schema för bokningsbara salar

Linjen till vänster om klockslaget tillhör klockslaget. Fredagen klockan 13:00 är första tiden man kan boka från. Konventet öppnar dock 10:00 på fredagen. Klockslag då mat serveras är märkta med grönt. Här i exemplet: Lunch 13:00-14:00 och Middag 18:00-19:00


Ex. Här är tre rollspel inbokade:
Tvåsamma Vargens Duettäventyr – TVD 13:00-16:00
Kor Orkar Rulla – KOR 16:00-18:00
Lena och Tobias Rakdag – LoTR 14:00-15:00

OBS! Ett arr kan innehålla flera pass. Tex så skulle TVD bestå av två pass på 1 timme vardera med lite paus emellan.
Sådan info får arrangörer meddela på anslagstavlan vid Infodesk

Håll muspekaren över förkortningarna så ser du hela namnet på rollspelet.
Klicka på förkortningen för att få mer information om arr:et.

Eventuella ändringar kan komma att ske i bästa CalCon kaos stil.

Rollspel

Fredag 29 okt 18 19 20 21 22 23 24
Sal R0
Sal R2
R4 stängd
R6 Stängd
Sal R9
Sal R11
Lördag Fm 30 okt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sal R0
Sal R2
R4 stängd
R6 Stängd
Sal R9
Sal R11
Lördag Em 30 okt 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Sal R0
Sal R2
R4 stängd
R6 Stängd
Sal R9
Sal R11
Söndag Fm 31 okt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sal R0
Sal R2
R4 stängd
R6 Stängd
Sal R9
Sal R11