Nohiding förlag – Fantasy för stora och små

Nohiding förlag kommer till CalCon med sina utgivna böcker som man kan köpa på plats.

Nohiding förlag ger främst ut fantasylitteratur och sådant som faller under den mer omfattande genren fantastik.
Vi har olika utgivningsmodeller. Traditionell utgivning, partnerutgivning eller hybridutgivning. Vad passar dig? 

Några exempel på utgivna böcker från Nohiding förlag