Myrornas Krig

Två till fyra spelare spelar som var sin myrkoloni som ska etablera sin dominans i skogen genom krigsföring eller rikedomar. Ett strategispel med resurshantering, strider, kraftkort och uppdrag and ofcourse a whole lotta fun!

Designer: John Praesto

 

De som deltar i SM i BrädspelsDesign (SMiBD) vill gärna att det kommer så många som möjligt och testar deras spel. Det hjälper dem att utveckla sin design. Varje deltagare har ett klockslag då Juryn kommer och testar spelet. Detta klockslag måste respekteras för att Juryn skall ha tid att gå igenom alla spel.