Glömskans dal

Äventyrsmemory. Bli den förste att hitta en framkomlig väg till Magikerns torn. Undvik troll och stup!

Designer: Erik Lindblom

 

De som deltar i SM i BrädspelsDesign (SMiBD) vill gärna att det kommer så många som möjligt och testar deras spel. Det hjälper dem att utveckla sin design. Varje deltagare har ett klockslag då Juryn kommer och testar spelet. Detta klockslag måste respekteras för att Juryn skall ha tid att gå igenom alla spel.