Fornsaga

Fornnordisk järnålder – sagornas tid. I forntiden är sagorna levande så som oss människor av kött och blod. Ständigt vandrar de från gammal till ung, från när till fjärran, och deras egentliga ursprung faller snabbt i glömska. Välkommen till en tid där sagan odödliggör människan liksom människan odödliggör sagan – nästan som om det vore en pakt med uråldriga andar.

Fornsaga är ett rollspel som handlar om människoöden. Rollpersonerna skapar genom sina handlingar och val sin egen unika saga. Det som kännetecknar en fornsaga är att den befolkas av riktiga människor, var och en med sin egenart. De har sina egna personliga intressen och värderingar, och de drivs till handling av mänskliga bekymmer och målsättningar.

 

Ni behöver inga förkunskaper om varken rollspel, regler eller järnålder/vikingatid (det här är fiktion och inte historiskt korrekt). Allt ni behöver är fantasi och att vara er själva.

Arrangör: Peter Malmberg