Den Gyllene Rollern

En gammal klassiker återupplivas – Den Gyllene Rollern. En målartävling för figurer som instiftades när Eagles of Roleplaying arrangerade CalCon. Kategorier:

Tävlingskategorier:
1. Bästa figur/fordon mindre
2. Bästa figur/fordon större
3. Bästa diorama/grupp
4. Publikens favorit

Anmälan och prisutdelning
Anmälan och inlämning av tävlingsbidrag fredag mellan kl.19:00-20:00
Prisutdelning lördag kl. 20:40
Uthämtning av tävlingsbidrag omedelbart efter avslutad prisutdelning i SMiBD.

Beskrivning kategorier

Bästa figur/fordon mindre
En ensam modell eller ryttare på mindre riddjur/fordon så som hästar och motorcyklar.

Bästa figur/fordon större
Större figurer så som drake med ryttare eller stora fordon. Exempelvis en stridsvagn med vagnsbesättning.

Bästa diorama/grupp
Ett diorama där någon form av scen eller historia utspelar sig alternativt en grupp med modeller ur samma enhet med minst 3 figurer involverade.

Publikens favorit
Denna vinnare röstas fram av deltagarna på CalCon och ej av juryn ur samtliga kategorier. Därför kan samma modell som vunnit t.ex. i kategorin ”Bästa figur/fordon mindre” även vinna pris i kategorin ”Publikens Favorit”.

Förutsättningar:

 • Deltagare får ställa upp med ett tävlingsbidrag i respektive kategori.
 • Tävlingsbidraget skall vara målat av deltagaren själv. Nymålad figur specifikt för tävlingen eller gammal modell är tillåtet.
 • Tävlingsbidraget skall ha en koppling till figurspel, brädspel eller rollspel så som t.ex. Warhammer, Flames of War, DoD etc.
 • Klassiska byggmodeller med historiskt tema och så kallade ”vanliga” modeller får ej delta. Är du osäker på om ditt bidrag får delta så kontakta tävlingsledningen.
 • Rekommendation är att bidraget är i 28mm figurspelsskala men det är fritt att ställa upp med andra bidrag efter eget tycke. Ett diorama t.ex. kanske gör sig bättre i skala 1/100.
 • Dekorerade baser är tillåtet och ett tips från juryn är att dessa med stor sannolikhet får ett bättre omdöme än en figur med omålad bas.
 • Ombud får lämna in tävlingsbidrag målat av andra personer under förutsättning att skaparen är informerad om tävlingsdeltagandet. I så fall skall även kontaktuppgifter till skaparen inlämnas till tävlingsledningen.
 • Anmälan och inlämning av tävlingsbidrag sker under fredagen för att sedan ställas ut under lördagen för publiken att kunna beskåda (ej röra) och rösta på sin favorit.
 • Prisutdelning kommer sedan ske under lördag kväll. Mer info om tider kommer senare.
 • Bild på figurerna kan komma att läggas upp på Instagram eller Calcons Facebooksida under #GylleneRollern

Regler:

 • Tävlingsdeltagarna är själva ansvariga för att figurerna är ordentligt fastlimmade på sina baser för att undvika skador på dessa och är medvetna om att figurerna kommer ställas ut under konventet för publiken att beskåda på avstånd.
 • Tävlingsbidragen kommer endast hanteras av juryn med största försiktighet och respekt men deltagaren är införstådd med att juryn ej är ersättningsskyldig om skada skulle uppstå på tävlingsbidraget genom olycka eller liknande händelse.
 • Juryns beslut går ej att överklaga
 • Jurymedlemmar får ej deltaga själva i tävlingen.
 • Juryn förbehåller sig rätten att flytta tävlingsbidragen till en annan tävlingskategori om de finner detta lämpligt och det inte strider mot övriga regler. Deltagaren kommer då informeras om detta.
 • Tävlingsdeltagaren godkänner att deras bidrag kan komma att fotograferas och läggas ut på Instagram samt Calcons Facebooksida under #GylleneRollern.

Frågor gällande tävlingen: Nicklas Blom – 0708 419 778

Arrangörer: Nicklas Blom (huvudansvarig) och Fredrik Fors

Sal: Matsalen