Föranmälan

Föranmälan SMIBD
Spännande att du vill delta i de Svenska Mästerskapen I BrädspelsDesign 2019.
Kostnaden för att delta i SMiBD är samma som entréavgiften till konventet CalCon.

0-5 gratis
06-13 100kr
14-vuxen 350kr
Blir du medlem kostar inträdet 50kr mindre.